20 oktober 2011

Logotype för kulturåret 2012 i ÖdeshögTemat för kulturår 2012 är Vatten.
Vatten är grunden till allt liv och således all kultur.


Temat Hav ochVatten uppmärksammas nationellt under 2012 bland nationalparker och Naturum.

Vill du vara med och göra din version av nästa års logotype för kulturåret 2012?

Under slutet av november kommer en jury bestående av medlemmar i Kulturårsgruppen att gå igenom inkomna förslag och utse en vinnare. I samråd med det vinnande förslaget skapas den helt färdiga logotypen och vinnaren ersätts med 4000 kr (för den som har F-skatt).
Det gamla kulturåret avslutas med konserten av Memento Vivere i Hästholmens bygdegård den 11 december. Då invigs även det nya kulturåret och den nya logotypen presenteras.
Om du vill vara med och lämna in ett förslag vill vi ha förslaget senast fredagen den 18 november.Juryn kommer då att välja ut ett förslag och vinnaren presenteras på Kulturårets hemsida,
www.kulturar.se. Förslaget skickas till: Hedda Jansson, email: bildamening@live.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar